Leppävirran silta | Visit Leppävirta

Leppävirran silta

Leppävirran kirkonkylän yhdistävä 210 metriä pitkä silta valmistui elokuussa 1965. Se oli tuolloin Suomen korkein kaarisilta. Silta tuli korvaamaan salmen ylityksessä vanhan kapean puisen kääntösillan.

Vapaa alikulkukorkeus on Saimaan syväväylän kohdalla huimat 26 m.

Vuosina 1963-1965 rakennettu Leppävirran silta on edelleenkin yksi Suomen suurimpia kaarisiltoja. Sillan suunnitteli professori Herman Hannelius viimeisenä työnään. Rakennustyön työpäällikkönä oli insinööri Paavo A. Korhonen Kuopion tie- ja vesirakennuspiiristä.

Kaarisillan rakentaminen keskeytyi melkein vuodeksi 1963-1964, kun alikulkukorkeutta jouduttiin nostamaan 22 metristä 25 metriin Kuopioon saakka ulotetun syväväylän takia. Hannelius laati myös muutetun alikulkukorkeuden mukaiset piirustukset.

Sillan kokonaispituus on 209,67 m, kaarijänteiden jännemitta 86,67 m ja nuolikorkeus 25,6 m. Sillan hyödyllinen leveys on 10 m. Silta peruskorjattiin v. 2010-2011.

Herman Hannelius (1885-1970) toimi sillanrakennuksen professorina kaikkiaan 33 vuotta. Hän jäi eläkkeelle Teknillisen korkeakoulun virasta vuonna 1954, mutta jatkoi mieliharrastustaan, siltasuunnittelua vielä eläkepäivilläänkin.

Lähde: Siltojemme historia, History of Finnish Bridges (RIL)

Jaa sosiaaliseen mediaan:

Ota yhteyttä meihin